duatrajnim.com, shërbimi online mundëson takimin midis trajnim kërkuesve dhe ofruesit të trajnimeve, si dhe lehtëson propozimin për trajnime që mungojnë dhe që kërkohen. Shërbimi është i vlefshëm kryesisht për Shqipëri, Kosovë, Maqedoni edhe më tej.