Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 4 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 113

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 4 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 114

Shiko profilin e trajnimit

Për të marrë një informacion më të hollësishëm rreth trajnimit, më poshtë vihen në dispozicionin tuaj të dhënat specifike, informacion mbi trajnuesin dhe materialet që do të përdoren gjatë trajnimit. Ky trajnim ofrohet nga  .

  • Trainimi
  • Profili i Trajnuesit
  • Prshkrimi

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 13 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 240

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 13 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 241

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 13 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 242

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 13 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 243

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 13 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 244

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 13 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 245

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 13 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 246

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 13 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 247

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 13 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 248

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 13 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 249

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 13 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 250

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 13 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 251

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 13 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 252

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 13 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 253

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 13 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 254

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 13 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 255

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 13 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 256

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 13 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 257

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 13 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 258

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 13 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 259

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 13 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 260

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 13 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 261

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 13 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 264

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 13 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 265

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 13 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 266
Titulli i trajnimit
Kategoria
Shteti
Qyteti
Vendi
Data e publikimit të trajnimit
Data e mbylljes së publikimit të trajnimit
Fillimi i trajnimit
Fundi i trajnimit
Kohëzgjatja e pa specifikuar
Ditët
ÇmimiÇmimi nuk është përcaktuar
Numri minimal
Numri maksimal
Niveli
Çertifikatë
Çertifikata njihet nga:

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 17 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 370

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 17 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 371

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 17 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 372

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 17 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 373

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 17 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 374

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 17 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 375
Emri i Trajnuesit
Mbiemri i Trajnuesit
Fotografi/LogoNuk ka fotografi/logo
Kualifikime
CVNuk është ngarkuar

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 20 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 434

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 20 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 435

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 20 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 436

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 20 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 437

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 20 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 438

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 20 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 440

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 20 in /home/dmcs2012/public_html/duatrajnim.com/viewTraining.php on line 441
Përshkrimi
Fotografi/LogoNuk ka fotografi/logo
PrshkrimiNuk është ngarkuar
PrshkrimiNuk është ngarkuar
PrshkrimiNuk është ngarkuar
Dergoja nje miku